Image
Cách thức tham gia:
Mỗi bạn đăng ký tham gia phải tạo tài khoản và dùng tài khoản này đăng nhập vào mới được tham gia cuộc thi. Sau khi đăng nhập, vào mục Làm bài để chọn đề thi và Bắt đầu làm bài. Khi thực hiện xong bài, nhấn phím Trả lời ở cuối trang.
- KẾT QUẢ LÀM BÀI ĐƯỢC GỬI VỀ BAN TỔ CHỨC. CÁC BẠN CHỜ THÔNG TIN KẾT QUẢ VÀ NHẬN THƯỞNG NHÉ.


CHỦ ĐỀ KỲ NÀY :
"Người là niềm tin tất thắng" - Kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).
- Thời gian: từ 15/4 - 15/5/2017